فرم ثبت فیش واریزی

فیش واریزی شما از ۱ تا ۴۸ ساعت بعد توسط واحد حسابداری تایید خواهد شد

در صورت عدم تایید فیش پس از ۴۸ ساعت با شماره ۰۴۱۴۲۲۴۷۱۱۱ داخلی ۲ یا ۷ تماس بگیرید

پرداخت آنلاین و کارت به کارت از درگاه : بانک پاسارگادبانک سپه | اینترنت بانک: ملتملیاقتصاد نوین

فرم ثبت فیش واریزی

  • Hidden
  • به تومان وارد شود
  • 4 رقم آخر کارت از سمت راست
  • در صورتیکه مربوط به تمدید اینترنت ADSL باشد


کلمات کليدي:

نظرات برای این مطلب بسته شده است.


Sorry, the comment form is closed at this time.